CS Unplugged เรียน Coding โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์

Computer Science Unplugged หรือ CS Unplugged เป็นแถวคิดการศึกษาการสอนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางฐานรากของวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่จำเป็นจะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ว่าได้แก่การใช้กิจกรรม การเล่นสนุก บัตรคำ ปัญหา เกม บอร์ด ดินสอสี เครื่องใช้ไม้สอย และก็สิ่งรอบข้างมาประกอบกันเพื่อเป็นสื่อสำหรับในการแก้ไขปัญหา ทำให้มีการเกิดการศึกษาให้รู้เรื่องในแนวทางรากฐานของวิทยาการคอมพิวเตอร์แล้วก็วิทยาการคำนวณ

กิจกรรม CS Unplugged ฝึกหัดให้เด็กคิดแก้ไขปัญหาและก็คิดอย่างมีระบบ ด้วยการเล่นเกมหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เป็นหลักฐานต่อยอดการศึกษาเล่าเรียนต่อในศาสตร์อื่นอันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ดังเช่นว่า อยากที่จะให้ได้แถวที่เรียงลำดับความสูง ด้วยแนวทางจัดอันดับ (sorting algorithm) แบบต่างๆดังเช่น การจัดเรียงแบบ Bubble Sort โดยเปรียบเทียบความสูงผู้ที่ยืนชิดกันครั้งละคู่ ให้ผู้ที่ตัวสูงขึ้นยิ่งกว่าขยับไปทางขวา ทำซำ้แบบนี้อยู่ตลอดไปจนได้การจัดแถวที่เรียงลำดับความสูงครบทุกคน กรรมวิธีการนี้นักศึกษาสามารถรู้เรื่องอัลกอริธึมสำหรับเพื่อการจัดข้อมูลผ่านกิจกรรมการจัดแถวนี้ได้ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

แบบอย่างของกิจกรรม CS Unplugged ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 การเล่าเรียน coding จะย้ำขั้นตอนคิด การคิดอย่างเป็นเหตุได้ผลสำเร็จ การคิดอย่างเป็นขั้นตอน มากยิ่งกว่าการใช้คอมพิวเตอร์ ย้ำการมีความเกี่ยวข้อง การติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมห้องเรียน ทำให้เด็กรู้สึกสนุก สามารถจัดงานกิจกรรมโดยใช้บัตรคำบัญชา เกม ฯลฯ ถ้าอยากจับตัวได้อย่างการจัดกิจกรรม สามารถดาวน์โหลดหนังสือ “ซีเอส อันปลั๊กไฟฟ้า โปรแกรมเสริมความสามารถแล้วก็ขยายความสามารถของเด็กระดับวัยเยาว์ (ฉบับแปลภาษาไทย)” เกื้อหนุนโดย Google Inc. แปลเป็นฉบับภาษาไทยโดยคุณครูและก็นิสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนังสือมีรายละเอียดเหมาะกับเด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป โดยหนังสือนี้จะแบ่งได้ 6 บท ตั้งแต่เบื้องต้นของคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น เลขฐาน 2 สีจากจำนวน การบีบอัดข้อมูล อัลกอรีทึม แล้วก็ การจัดเรียงลำดับ ฯลฯ สามารถดาวน์โหลดเหมาะนี่ หรือเล่าเรียนกรรมวิธีจัดงานกิจกรรมกาศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ของ StarfishLabz เหมาะ